Skolprojekt: Skapa en ny grafisk profil för företaget Go Climate Neutral. Skapa en ny hemsida för att tydliggöra kommunikationen och utveckla en app för vidare spridning och användning. 
Grupparbete tillsammans med: Sofia Berthsjö Svensson, Sofia Bergqvist, Lovisa Hallquist
Back to Top