Tema: Återbruk
Uppgiftens syfte var att ta fram en kampanj med Blocket som avsändare för att få personer som vanligtvis inte handlar second hand att köpa mer saker begagnat. Uppgiften var intressant då syftet med kampanjen var att förändra ett beteende hos målgruppen, inte marknadsföra en specifik produkt såsom vanlig reklam gör.
Vi har lyckats precisera ett köpbeteende som inte ens de som redan konsumerar second hand generellt brukar ha; Att ge bort second hand i present. Det valde vi att förankra i ett koncept som handlar om att den sak man köper till någon i present inte är fabriksny, men den är helt ny för personen som får den. För att visualisera kampanjens koncept valde vi ut tre situationer där det är vanligt att man ger bort gåvor; ”födelsedag”, ”jul” och ”studenten”.
Mitt spår var tema jul som ses nedan.​​​​​​​
Grupparbete tillsammans med: Stina Bergström och Linn Creutzer
Back to Top